Om du har problem med radon och behöver hjälp med saneringen är du på rätt ställe. Vi kan hjälpa dig att hitta en säker och hållbar lösning för att ta bort radon, oavsett om det kommer från marken, byggnadsmaterial eller vatten. Vi är experter på radonsanering och kommer att arbeta tillsammans med dig för att skapa en anpassad lösning som passar dina behov och förbättrar luftkvaliteten i ditt hem eller på din arbetsplats.

Den främsta källan till radon i byggnader är markradon. Detta farliga ämne kan tränga in i en byggnad genom otätheter i grundkonstruktionen. Det är vanligt att markradon sugas in i byggnader och det är därför viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en god luftkvalitet inomhus. Vi kan hjälpa dig att identifiera källan till radon och ta fram en anpassad lösning för att ta bort det och förhindra att det tränger in i din byggnad.

Visste du att vissa byggnadsmaterial kan orsaka förhöjd radonhalt i inomhusluften? I Sverige är det endast blåbetong som är känd för att ha denna effekt. Blåbetong tillverkades och användes i Sverige fram till 1975 och innehåller radium. Blåbetong är det enda byggmaterialet i Sverige som kan leda till en förhöjd radonhalt i inomhusluften. Det är viktigt att regelbundet mäta radonhalten i inomhusluften och vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för hälsoproblem.

Det är viktigt att vara medveten om att vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Om hushållsvattnet innehåller radon kan det orsaka förhöjda halter av radon i inomhusluften när man exempelvis spolar vatten, tvättar och diskar. Detta kan vara farligt för hälsan om nivåerna av radon är höga.

För att minska risken för hälsoproblem är det viktigt att regelbundet testa vattnet från bergborrade brunnar och kallkällor för att mäta radonhalten. Om radonhalten är för hög kan man installera en radonavskiljare som tar bort radonet från vattnet innan det används i hushållet.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiva, trygga och ackrediterade radonmätningar för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor och förskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi förstår att bostadsrättsföreningar eller flerbostadshusägare kan ha begränsad tid, och vi är glada att kunna erbjuda en komplett helhetslösning där vi tar hand om alla steg i processen för radonmätning.

Det är viktigt att säkra en hälsosam inomhusmiljö genom att genomföra en radonmätning. Vi erbjuder godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC, och vi garanterar snabb leverans och rabatterade priser. Vi har Europas snabbaste svarstider på endast 2 arbetsdagar, och vårt telefonsupport är den bästa i Sverige. Så beställ en radon mätning hos oss idag och låt oss hjälpa dig att säkra en radonfri och hälsosam inomhusmiljö!

Similar Posts